Det gælder om at vide, hvad man vil have
– og skaffe sig det.

Den indsats vi samarbejder om, skal føre til meningsfulde justeringer.

Resultaterne af indsatsen vil kunne mærkes som større klarhed og oplevelse af mening og handlekraft for den enkelte og for gruppen.

Effekterne vil kunne måles på leverancer og fremdrift, på klimaet og på den kulturelle praksis, på de professionelle relationer og på samspillet i de professionelle fora.